About Me

" De bedoeling van de preventie én van de ambulante behandeling van eetstoornis.be is : Een pauze inbouwen en even stilstaan om daarna versterkt verder te gaan "

An Vandeputte

An Vandeputte is vormingswerkster, licentiate in de klinische psychologie (K.U.Leuven) en psychotherapeut.

Ze heeft meer dan tien jaar ervaring in de psychotherapeutische behandeling van vrouwen met anorexia en boulimia nervosa.

Op 1 januari 2001 richtte ze eetstoornis.be op, met als bedoeling om betere informatie over eetstornissen te verspreiden.

Ze heeft als contactpersoon en als projectcoördinator aan meerdere projecten ter professionalisering van de preventie en behandeling van eetstoornissen In Vlaanderen meegewerkt, eerst in opdracht van de K.U.Leuven en later in opdracht van de vzw eetexpert.be. Ze sprak over eetstoornissen op nationale en internationale congressen, radio en T.V. Tevens publiceerde ze hierover in meerdere tijdschriften. Daarnaast is An Vandeputte momenteel ook hoofd van de psychologische dienst in de Psychiatrische Kliniek 'Broeders Alexianen' in Tienen.

De tijd ontbreekt haar momenteel om therapieën op te starten.

Ben je op zoek naar een therapeut stuur dan een mail naar info@eetexpert.be.

Publicaties:

  • Laurence Claes, An Vandeputte & Walter Vandereycken (2003), Assessment en behandeling van zelfverwondend gedrag bij eetstoornispatiënten, gepubliceerd in Paul Hamers, Karla Van Leeuwen, Caroline Braet & Leni Verhofstadt-Denève (red.), Moeilijke kinderen of Kinderen die het moeilijk hebben ?. Antwerpen-Apeldoorn: Garant, p. 235 - 244.

  • Ellie Van Vreckem & An Vandeputte (2002) Seksualiteit, gepubliceerd in Walter Vandereycken & Greta Noordenbos (red.) , Handboek eetstoornissen, p. 249-267, Utrecht : De Tijdsstroom, ISBN 90 5898 038 3

  • An Vandeputte (2002), Herkenning en begeleiding van leerlingen met eetstoornissen, gepubliceerd in Nadine Moyson & Roofthooft (red.), Van eetlast naar eetlust, eetproblemen van babyleeftijd tot volwassenheid. Leuven: Acco, p. 151 - 173.

  • Annemie Struyf (2000) , A la limite: Het versteende lichaam, (interview met An Vandeputte en vier eetstoornispatienten), Knack Weekend, nr.17

  • An Vandeputte (1999), Jongeren met problemen van impulscontrole: Op zoek naar een nieuwe start vanuit een psychiatrische instelling, Similes, juli 1999.

  • An Vandeputte (1998), Uit de praktijk: Contact maken met eigen emoties; Cliënten met eetstoornissen zoeken hun kompas op, Tijdschrift voor Clientgerichte psychotherapie, nr. 36.

  • An Vandeputte (1997), Achter de schermen van de psychotherapie, Alexiana, nr. 34ddd