Checklist genezing eetstoornis

zie ook: video 'eating disorder recovery'

Checklist : Ben ik volledig hersteld van mijn eetstoornis ?

Dit nummer werd nagekeken door Susan Travis van de Cornell University (Nutritional Sciences).

In dit nummer:

  • Tekenen van herstel

  • De discussie: 'al hersteld' of 'herstellend ?'

  • Vijf tips voor ouders

Tekenen van herstel

In dit nummer ga ik niet in op de principiële discussie of een echte genezing van een eetstoornis wel mogelijk is. Ik vermeld een aantal (algemeen aanvaarde) tekenen die op herstel kunnen wijzen.

Fysieke tekenen

(Vrij naar Reiff en Reiff, 1992)

  1. Het metabolisme is terug normaal. Een normaal niveau wil zeggen: 'op een niveau zoals dit voor de betrokken persoon genetisch bepaald is'.

  2. Men kan honger (h)erkennen, en er adequaat op reageren.

  3. De vochthuishouding (hydratatie) is hersteld en in evenwicht.

  4. Het gewicht is terug op een gezond niveau (gebaseerd op leeftijd, lengte en geslacht).

  5. Men menstrueert terug.

  6. Huid, tanden, warmteregeling, haargroei en spijsvertering zijn terug normaal.

  7. De samenstelling van het lichaam (voldoende vetgehalte) is hersteld en stabiel.

  8. De voedselopname is adequaat om een gezond gewicht en een gezonde lichaamssamenstelling te behouden.

  9. Gedrag om eten te verwijderen komt niet meer voor.

Psychologische en sociale tekenen

  1. Men kan terug verschillende soorten voedsel eten, voedsel met een evenwichtige samenstelling (eiwitten, suikers, vetten, vetzuren, mineralen en vitaminen).

  2. Men kan omgaan met natuurlijke kleine veranderingen in gewicht (schommelingen van 1/2 kg tot 1 kg) die samenhangen met vochtinname, ziekte en het seizoen.

  3. Men kan terug spontaan eten (vooral in een sociale en dus zichtbare context).

  4. Men kan omgaan met commentaar van anderen over de gewichtsveranderingen, zonder dit als negatieve commentaar te ervaren.

  5. De te realiseren gewichtstoename neemt niet af. Ze stopt dus niet op het ogenblijk dat men denkt terug 'goed' te eten.

  6. De hoeveelheid vrije tijd die gespendeerd wordt aan denken over gewicht, voedsel en lichaamsvorm is max. 15% tot 20%, of nog veel minder.

  7. Men kan omgaan met problemen zonder te hervallen in een gestoord eetgedrag.

  8. Nadat de fysieke gezondheid terug is hersteld, kan men achterliggende factoren / oorzaken onderkennen en oplossen, zonder te hervallen in een gestoord eetgedrag.

  9. Men herkent signalen van herval zeer snel, en zoekt hulp bij de eerste tekenen van herval.

  10. De familie maakt zich geen zorgen meer over voedsel en gewicht.

  11. De familie kan normaal puber/adolescenten -gedrag herkennen en ermee omgaan.

  12. De hele familie heeft een 'gezonde' eetcultuur ontwikkeld. Dit blijkt onder andere uit regelmatige familiemaaltijden.

Het herstel-debat

ANAD (de Amerikaanse vereniging van anorexia nervosa patiënten) stelt dat slechts de helft van de personen die lijdt aan een eetstoornis volledig herstelt.

Carolyn Costin is een auteur en therapeut die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Zij stelt dat personen die behandeld worden voor een eetstoornis, in de eerste plaats gemotiveerd en 'empowered' moeten worden. Ze zijn overtuigd dat ook zij volledig kunnen herstellen. Dit bevordert het effectief (volledige) herstel. Ik ga hiermee volledig akkoord.

Abigail Natenshon, de auteur van 'When Your Child Has An Eating Disorder' ziet herstel als een proces dat veel gedaanten kan aannemen. Herstel is een 'continuüm'. Er zijn heel wat gradaties inzake herstel. Ze stelt dat genezing en herstel ook kan variëren over de tijd (herstel met zijn ups en downs).(…)

VIJF TIPS VOOR OUDERS / FAMILLIE

  1. Probeer te weten wat de criteria zijn voor herstel, dit samen met de therapeut. Je zou moeten weten wat de doelstelling van de behandeling is.

  2. Bekijk het herstel als een proces, dat verschillende stappen kent, met zijn ups en downs.

  3. Als jouw kind jonger is dan 18 jaar en nog thuis woont, zoek dan ook familiebegeleiding in verband met de eetstoornis. De familie heeft nood aan eigen doelstellingen om te evolueren naar een nog gezondere familieomgeving voor herstel.

  4. Probeer tekenen te herkennen die kunnen wijzen op herval en op een tijdelijke achteruitgang. Een eetstoornis kan soms terug de kop opsteken in periodes van verhoogde stress. Het is ook mogelijk dat uw kind nog steeds geobsedeerd is met 'eetstoornisgedachten', hoewel de eetstoornis 'aan de oppervlakte' verdwenen is.

  5. Positieve resultaten, en het bereiken van hersteldoelstellingen moet worden gevierd. Houdt u niet op de vlakte bij het bereiken van de eerste positieve resultaten. De eerste signalen die wijzen op een herstel zijn toch fantastisch. Deze tekenen (b.v. wanneer het gewicht toegenomen is of wanneer ze stopt met overgeven) luiden verder herstel in, en worden gevierd.

Samenvattting

Een goede behandeling van eetstoornissen is niet mogelijk als men niet begrijpt wat herstel (concreet betekent. Net zoals je een wegenkaart volgt op onbekend terein, zijn tekenen die wijzen op herstel belangrijke richtingaanwijzers. De weg is vaak complex, met veel verschillende wegen en mogelijke haltes. Soms is er een onverwachte omleiding of omweg. Soms voelen we ons als ouder verloren (en moeten we de weg vragen). Het gaat soms erg vlot (als op een autostrade zonder verkeer), soms gaat het heel wat moeilijker. Belangrijk is te weten naar waar de weg leidt. Ze leidt naar herstel, of minstens naar een concrete hoop voor een betere toekomst.

LITERATUUR

Costin, C. (1997) The Eating Disorder Sourcebook. Los Angeles: Lowell House

Hollis, J. (1985) Fat Is A Family Affair. Hazelden.

Natenshon, A. (1999) When Your Child Has An Eating Disorder. Josey-Bass Publishers.

Johnson, C. (1993) "Integrating the Twelve-Step Approach," Eating Disorder Review.

Reiff, D. W. and Reiff, K. K. L. (1992) Eating Disorders: Nutrition Therapy in the Recovery Process. Aspen Publishers.

Noot : Anorexia en andere eetstoornissen zijn ernstige ziektes. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: http://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.

http://www.youtube.com/watch?v=0X_am2XTrzg

http://youtube.com/watch?v=rLknOuaUShs

-eating disorder recovery video-

- klik hier voor een anorexia discover video -