anorexia

"Ik weet niet meer precies wanneer het afslanken veranderde in een obsessie.

Wat ik wel weet is dat ik de beheersing en de bezinning gaandeweg kwijtraakte."

Ingrid

anorexia

De anorexia nervosa-lijdster is overdreven bezig met haar gewicht en figuur. Zij is bezeten door de wens gewicht te verliezen. Daarom eet zij steeds minder en de variatie in de voedselkeuze wordt steeds beperkter. Het hongergevoel wordt onderdrukt. Het gewichtsverlies gaat geleidelijk en is niet altijd het belangrijkste kenmerk in een vroegtijdige fase van de ziekte.

Sociale en psychologische kenmerken zijn vaak eerder zichtbaar.

Al vroeg tijdens het proces van obsessief lijnen en vermageren wordt het contact met vrienden verminderd. Veel mensen met anorexia nervosa komen in een isolement terecht. Dit heeft uiteraard zeer negatieve gevolgen voor de normale ontwikkeling tijdens de jeugdjaren, waarin het leggen van contacten en het leren omgaan met anderen juist erg belangrijk zijn.

Doordat het lichaam steeds magerder wordt, worden gevoelens minder sterk en worden bepaalde behoeften verminderd. Vaak is er in het begin van het lijnen en vermageren een gevoel van trots en superioriteit. Maar na verloop van tijd worden veel mensen met anorexia nervosa neerslachtig en soms zelfs uitgesproken depressief. Het leven wordt dan ervaren als doelloos en sommigen gaan zelfmoordgedachten koesteren.

Mensen met anorexia nervosa worden vaak gezien als flink en betrouwbaar, als gevolg van de hoge prestaties die ze vaak leveren. Bijna steeds eisen ze van zichzelf dat ze perfect zijn en falen in de ogen van anderen is onverdraaglijk. Maar zelf ervaren ze dat ze tekort schieten en nooit goed genoeg zijn. Ze zijn erg gevoelig voor mislukkingen en als ze de verwachte resultaten niet voor 100% halen, wordt dat als een nederlaag gevoeld.

Als een persoon aan de hiervoor genoemde criteria voldoet, moet men denken aan een ernstige situatie die deskundige hulp vereist, ook al ontkent de persoon in kwestie de stoornis. We spreken van een gematigde eetstoornis als er niet aan alle criteria wordt voldaan. Gematigde stoornissen dienen wel serieus genomen te worden, omdat ze een begin kunnen zijn van een verdere ontwikkeling in negatieve richting.

(Met toestemming overgenomen uit: Jeugd & eetstoornissen, ISBN 90-9008686-2)

preventie-film

advertentie

checklists

--