gevolgen

"Ik begreep er niets van dat mijn krachten dagelijks minder werden.

Vroeger rende ik de trap op en nu kwam ik bijna niet boven, ik moest telkens rusten."

Ingrid

gevolgen

Zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa zijn stoornissen die op de lange duur levensbedreigend zijn en ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen kunnen hebben.

De ernst van een eetstoornis wordt zeker niet alleen bepaald door het gewicht. Zo kan een boulimia nervosa-patiënt een 'normaal' gewicht hebben, maar dat betekent nog niet dat haar eetstoornis daarom niet ernstig kan zijn en ze dringend hulp nodig heeft.

Boulimia nervosa is net zo riskant voor de gezondheid als anorexia nervosa. Bijna tweederde van degenen die overlijden aan de gevolgen van boulimia nervosa, overlijden aan de complicaties ervan in verband met kaliumgebrek. Pogingen tot zelfmoord komen zowel voor bij mensen met anorexia nervosa als boulimia nervosa, maar verhoudingsgewijs veel vaker bij mensen met boulimia nervosa. Een reden daarvoor is dat mensen met boulimia nervosa vaak het gevoel hebben geen controle meer over hun eetgedrag en hun leven te hebben. 2% tot 10% van de mensen met anorexia nervosa en boulimia nervosa overlijdt, naar schatting één derde door suïcide en twee derde door lichamelijke complicaties.

Bij degenen die op jonge leeftijd anorexia nervosa krijgen kan ernstige en langdurige ondervoeding de groei belemmeren en een gezonde ontwikkeling van het skelet onmogelijk maken.

Zo kan iemand die vóór het dertiende levensjaar anorexia nervosa ontwikkelt, ophouden met groeien en langdurige anorexia nervosa kan tot gevolg hebben dat de betrokkene klein blijft. Klinische ervaringen tonen aan dat de kans op herstel groter is als er vlug na het begin van anorexia nervosa of boulimia nervosa ingegrepen wordt En hoe vroeger een behandeling begint, hoe korter de stoornis in de meeste gevallen duurt.

(Met toestemming overgenomen uit: Jeugd & eetstoornissen, ISBN 90-9008686-2)

zie ook: schuldgevoelens als gevolg van een eetstoornis

zie ook: vereenzaming als gevolg van een eetstoornis

medische risico's - film (engels)

advertentie

checklists