Kotstudent met een eetstoornis

Hoe als ouder uw (kot-)student met anorexia helpen ?

Noot vooraf:

Anorexia is een ernstige ziekte. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

In dit nummer:

Op kot (of op campus) gaan kan een voedingsbodem zijn voor een gestoord eetgedrag. In dit nummer geven we acht nuttige tips, die relevant zijn al s jouw kind met een voorgeschiedenis van anorexia op kot gaat, of anorexia voor het eerst ontwikkeld tijdens deze periode.

Onze speciale gast-schrijvers:

Robin Colton en Sarah Hess. Ze studeren aan Cornell universiteit Nutrition/Dietetics majors in Human Ecology and Exercise Science minors. Robin zit in zijn laatste jaar, en Sarah in haar eerste. Zij schreven het grootste deel van dit artikel. Veel dank aan Robin en Sarah om in hun drukke studieperiode hiervoor tijd vrij te maken.

Hoe help je een student met anorexia ?

Ongeveer één derde van de vrouwen op campussen hebben een gestoord eetgedrag. De laatste twintig jaar, is het voorkomen van eetstoornissen op campussen voortdurend toegenomen en dit zowel bij vrouwen als bij mannen.

Vier negatieve invloeden

Veel aspekten van het campusleven kunnen een negatieve invloed hebben. Hier zijn vier belangrijke faktoren :

1. Perfectionisme

Veel studenten zijn perfectionistisch (i.v.m. schoolresultaten, graden, vrienden , imago, kleren en gewicht). Perfectionisme in verband met gewicht en uiterlijk kunnen een voedingsbodem vormen voor het ontwikkelen van anorexia.

2. Het ouderlijk huis verlaten

De overgang naar het studentenleven kan stresserend en soms zelfs als dramatisch ervaren worden, voor studenten die voor de eerste keer het huis uittrekken, nieuwe verantwoordelijkheden opnemen, en dit binnen een oneindige vrijheid. Dit kan stresserend werken en anorexia uitlokken.

3. Anorexia kan "besmettelijk" zijn

Vooral in peda's, studentenhomes, in sport-teams, en bij artisten, kan diëten, over-eten of overgeven/laxeren 'gewoon' worden omdat 'iedereen het doet'. Anorectische neigingen worden binnen een dergelijke omgeving als normaal gezien.

4. Anorexia verdooft 'liefdesverdriet'

Jonge vrouwen en mannen hebben voortdurend contact met potentiële amoureuze partners tijdens hun studie. De kans dat sex voorkomt buiten de context van een zorgende en stabiele relatie is heel reëel. Conflicten en breuken in relaties zijn erg pijnlijk. Anorexia is één manier om om te gaan met deze veel voorkomende problemen.

Acht dingen die ouders kunnen doen om hun student met anorexia te helpen

1. Zet niet te veel druk om goede schoolresultaten te halen

Probeer zelf niet al te veel druk te zetten met betrekking tot de schoolresultaten. Deze druk verhoogt de stress die reeds aanwezig is in het studentenleven. Vaak hebben studenten met anorexia reeds een te grote prestatiedrang met betrekking tot hun studies. Als je merkt dat jouw kind inderdaad veel druk op zichzelf zet, moedig het dan aan om een meer ontspannen houding ten aanzien van schoolresultaten aan te nemen.

2. Focus niet op eten of gewicht

Een persoon met anorexia is reeds bijna constant bezig met gedachten over voedsel en gewicht. Probeer aan andere onderwerpen te denken, waarin jij en jouw kind geïnteresseerd zijn.

3. Leer de faciliteiten aanwezig op de campus kennen

De meeste campussen hebben een gezondheidscentrum met dokters, psychotherapeuten, diëtisten en andere specialisten. Een aantal onder hen zal opgeleid zijn om studenten met anorexia te begeleiden. Ze kunnen ook jou en jouw kind informatie hierover geven. Als er geen dergelijke specialisten in het gezondheidscentrum op de campus aanwezig zijn, kunnen ze ongetwijfeld wel doorverwijzen. Misschien kan je er zelfs voor zorgen dat men in de toekomst meer aandacht gaat besteden aan deze problematiek. Soms moet een eetstoornis thuis behandeld worden. Studenten onderbreken hun studies dan vaak een semester, terwijl ze therapie volgen, en stap voor stap het moeilijke herstelproces doorlopen.

4. Bijleren over anorexia

Bijleren over eetstoornissen helpt om effectiever te kunnen communiceren met jouw kind. Ga er wel van uit dat je nooit volledig in staat zult zijn om de situatie van jouw zoon of dochter te begrijpen. Bijleren over eetstoornissen is een goede manier om te laten zien aan jouw kind dat je nog voor hen 'zorgt'. Je kan veel bijleren over hoe jouw dochter of zoon zich voelt door over eetstoornissen te lezen.

5. Leer de vrienden van jouw kind kennen

Als je de vrienden en kotgenoten van jouw kind leert kennen, door ze te ontmoeten, of door er met jouw kind over te praten, krijg je een beter idee van de leefwereld van jouw kind. Vrienden kunnen echte bondgenoten zijn voor herstel. Of, als je aanwijzing hebt dat een vriend een eetstoornis heeft, dan kan dit vaak een gestoord eetgedrag bevorderen. Als je een probleem vermoedt, druk dan jouw bezorgdheid uit.

6. Volg veranderingen in eetgewoontes

Onafhankelijk van of jouw kind al dan niet reeds een eetstoornis had, is het te verwachten dat eetgewoontes veranderen als student. Als je merkt dat er een eetpatroon ontstaat dat gestoord is, spreek er dan over met jouw kind. Gebruik hierbij steeds ik-boodschappen : b.v. 'Ik merk dat je niet meer met ons samen eet.". "Ik merk dat je geen vlees meer eet." Je kan ook een professionele therapeut contacteren voor jouw verdere begeleiding.

7. Probeer de extra-scolaire activiteiten te kennen

Probeer de activiteiten waaraan jouw kind deelneemt te leren kennen. Dit zal u beter in staat stellen om jouw kind te begrijpen. Ga naar het studenten-toneelstuk waarin ze meespeelt, vraag naar de favoriete sport of spel, of naar welk soort fuif ze is geweest. Een student met anorexia is vaak erg teruggetrokken. Stimuleer jouw kind met een eetstoornis om deel te nemen aan extra-scolaire studentenactiviteiten. Naast sociale voordelen, kan dit de constante bekommernis in verband met voedsel en gewicht doen afnemen.

8. Ga na of jouw kind overdreven sport

Soms uit anorexia zich in de vorm van een overdreven hoeveelheid sport om de opgenomen calorieën terug te verliezen of compenseren. Soms kan jouw kind laten blijken dat ze op regelmatige basis en op een overdreven manier sport. Bij voorbeeld, meerdere uren doorbrengen in een fitness-centrum. Of meerdere keren per dag intensief sport.

Een student met een eetstoornis, moet heel wat nieuwe vaardigheden aanleren. Zelf gaan naar een gezondheidscentrum, een afspraak maken, een beslissing nemen over kotgenoten, een nieuwe therapeut kiezen. Al deze zelf-hulp-activiteiten rusten op de schouders van de student.

Ouders bevinden zich achter de coulissen. Ze helpen wanneer ze gevraagd worden, ze confronteren zachtjes wanneer het nodig is, ze bieden geruststelling met betrekking tot herstel en bevorderen gezonde manieren om met het leven om te gaan. 'Empowerde' ouders met een goede kennis over eetstoornissen zijn van onschatbare waarde in de verzorging en behandeling van hun student (met een eetstoornis)

REFERENTIES:

Whitaker, L. C. and Davis, W. N..: The Bulimic College Student - Evaluation, Treatment, and Prevention. The Haworth Press.

http://www.ukans.edu/cwis/units

http://www.mirror-mirror.org.co

http://student.com/article/

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: http://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.