Tips voor partners

tips : tips voor de partner / vriend / vriendin

Een eventuele eetstoornis ter sprake brengen in een relatie is erg moeilijk. Vaak gaat de eetstoornis gepaard met veranderingen op emotioneel en seksueel vlak, die de partnerrelatie raken en een open communicatie kunnen bemoeilijken. Al bieden onderstaande tips geen 100% houvast, ze kunnen u helpen bij een mogelijke aanpak.

    • Spreek uw partner aan op een ogenblik dat u beiden genoeg tijd hebt. Zorg dat de omgeving voor haar veilig is (zonder mogelijke komst van kinderen, ouders of vrienden).

    • Vertel wat u gezien hebt en waarover u zich zorgen maakt, niet wat u vermoedt. Doe dit begrijpend en zo duidelijk mogelijk.

    • Luister goed naar haar reactie. U zal misschien geneigd zijn er tegen in te gaan. Doe het niet... Stel in de plaats daarvan open vragen en luister aandachtig. In discussie treden over het feit of uw partner al dan niet een eetstoornis heeft, heeft geen zin. Het is eigen aan het ziektebeeld dit te ontkennen. Houdt rekening met een geprikkelde reactie van uw partner.

    • Herhaal datgene wat u weet, wat u gehoord hebt als antwoord en wat uw grootste bezorgdheden zijn. Zeg haar dat uw grootste bezorgdheid is dat ze geholpen wordt door hulp van buitenaf. Overloop samen de mogelijkheden die er zijn om na te gaan of er al dan niet een probleem is (huisarts, gespecialiseerde psychiater, psycholoog).

    • Houdt er rekening mee dat één gesprek niet genoeg is om uw partner te overhalen om hulp te zoeken. Blijf geduldig en ondersteunend. Zoek samen naar een therapeut, die u beiden ligt.

Bij levensbedreigende situaties zal uiteraard meer spoed vereist zijn. Uw arts kan dit risico het beste inschatten. Spreek er hem of haar over.

praten over de eetstoornis van een vriend(in)

advertentie

nuttige checklists en vragenlijsten