De juiste mentaliteit ten aanzien van voedsel en gewicht

Gezonde familiehouding ten opzichte van voedsel en lichaamsvorm

Na een vorige publicatie over familiemaaltijden en het herstel van een eetstoornis, contacteerde Monika Woolsey me. Ze stelde me een zeer relevante vragenlijst ter beschikking. De titel van de vragenlijst is 'Geen woorden maar daden'. De vragenlijst inventariseert het gedrag (van familie en vrienden) dat genezing van een eetstoornis bemoeilijkt.

MONIKA WOOLSEY, MS, RD

Monika is een opleider en therapeut. Ze is gespecialiseerd in eetstoornissen. Ze is Associate Editor van het 'Healthy Weight Journal', en ook president van 'A Better Way Health, Inc.'. Ze heeft ook een website (www.afterthediet.com), waar u kunt intekenen op de 'After The Diet™-Quarterly Newsletter'.

Geen woorden maar daden ?

Monika Woolsey, MS, RD

De vragenlijst is bedoeld om kritisch na te denken over meningen en gedragingen in verband met voeding en gewicht. De centrale vraag is: Ondersteunen we met onze daden de genezing van een eetstoornis ? De vragenlijst werd gemaakt door aan personen met een eetstoornis te vragen welke gedragingen (bij hun familie en vrienden) een eetbui, dieet of dwangmatig sporten uitlokt.

ER IS GEEN GOEDE OF SLECHTE SCORE.

Wel is het zo dat hoe meer je ja antwoord, hoe waarschijnlijker het is dat in jouw familie hulp nodig heeft van 'eten' terug een aangenaam moment te maken, zodat dit de genezing van een eetstoornis bevordert of het ontstaan van een eetstoornis voorkomt.

Hier is de vragenlijst:

  1. Ik volg een vetarm dieet en probeer om de rest van de familie hiertoe ook aan te zetten.

  2. Ik ben bezorgd over datgene wat andere familieleden eten.

  3. Ik heb in het verleden veel diëten gevolgd.

  4. Ik praat graag over recepten, koken en voedsel.

  5. Ik geef vaak commentaar op iemands gewicht.

  6. Ik probeer mensen ertoe aan te zetten zo te eten als ikzelf doe.

  7. Ik eet anders als er niemand thuis is (dan in familieverband).

  8. Ik volg het gewicht van andere familieleden.

  9. Ik heb anderen reeds gesugereerd dat ze hun gewicht moet veranderen.

  10. Voedsel wordt als beloning gebruikt.

  11. Eten gebeurt vaak voor de TV.

  12. Ik houd een geheime voorraad bij van (bepaald) voedsel.

  13. Ik heb kado's gegeven aan personen in mijn omgeving als ze gewicht verloren of als ze gewicht wonnen.

  14. We gebruiken in het gezin bijnamen die slaan op het uiterlijke (zoals b.v. 'dikbil').

  15. Ik benoem mensen op basis van hun fysieke kenmerken (b.v. de dunne, de dame met de dubbele kin, het schoon kind).

  16. Ik zeg vaak aan tafel: 'Je moet geen tweede keer bijnemen'.

  17. Familiebijeenkomsten gaan altijd gepaard met eten.

  18. Ik bak of koop zoetigheden voor mijn familie, maar eet er zelf nooit van.

  19. We eten al rechtstaande en/of eten zelfden samen als familie.

  20. Ik gebruik voedsel om mezelf of anderen te troosten.

  21. Desserten, chips, e.d. worden steeds als 'slecht' bestempeld.

  22. In de familie mag men soms iets niet eten bij wijze van straf.

  23. Ik gebruik voedsel om een wenend kind te troosten.

  24. De conversatie aan tafel gaat vaak over hoe de maaltijd bereid werd.

  25. Ik ben ervoor gekend om vaak te zeggen: 'Je eet zo veel' (als iemand meer eet dan ikzelf).

  26. Ik vermeld het 'ideale' gewicht van anderen.

Copyright 1996, A Better Way Health Consulting, Inc.

Samenvatting

Wij ouders worden (door deze vragenlijkst) er aan herinnerd dat onze dagelijkse gedragingen en overtuigingen met betrekking tot voedsel, eten, familiemaaltijden en lichaamsvorm erg belangrijk zijn voor een kind dat hersteld van een eetstoornis.

Noot : Anorexia en andere eetstoornissen zijn ernstige ziektes. Elke persoon met anorexia heeft een ander verhaal te vertellen, een andere achtergrond en ook een andere persoonlijkheid. Tips die in dit document vermeld zijn, kunnen soms goed of soms minder goed van toepassing zijn op uw eigen kind. De professionele therapeut die uw kind begeleidt kan u het meest optimale advies en behandelingsplan voorstellen.

Nederlandse vertaling van Anorexia Survival Guide for Parents ™/Eating Disorders Survival Guide for Parents ™ eetstoornis.be kreeg toestemming van Cristen E. Haltom om dit materiaal te vertalen en beschikbaar te stellen via onze website. Het basismateriaal is eigendom van Cristen E. Haltom. Alle rechten die ontstaan op basis van de vertaling, berusten bij eetstoornis.be.

Oorspronkelijke contactinformatie

Cristen E. Haltom, Ph.D. Voice: 607-272-6750 Fax: 607-266-6414 Web: http://www.drhaltom.com © Copyright Cristen E. Haltom. All rights reserved. Distribution Rights: The above material is copyrighted. You may distribute it as long as not a single word is changed, altered or deleted, including all of the contact information. Reprint Permission: Advance written permission must be obtained for any reprinting of this material, including in a modified or altered form.

dove-self-esteem film

advertentie

dove-self-esteem film

--